icon-facebook

Noticies

L'Associació

  • La Junta Directiva


    D'acord amb els estatuts, la Junta té les següents atribucions, a més de les indicades en altres article dels estatuts:

    ...
  • Les Comissions

    COMISSIÓ DE CULTURA I ACTES RELIGIOSOS

    La Comissió de Cultura i Actes Religiosos s'encarrega de coordinar i organitzar ...