icon-facebook

Notícies

escut-junta
L’Associació de festes de Moros i cristians de sant Blai celebra aquest dissabte, 15 de novembre, assemblea general ordinària al local social a les 16.30 h en primera convocatòria i a les 17.00 h en segona per a tractar els temes de l’ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2. Pronunciament de FESTA AVANT.

3. Revisió de quotes.

4. Aprovació, si escau, del pressupost 2014-2015.

5. Aprovació, si escau, de les ordenances del 2015.

6. Informe del president.

7. Torn obert de paraules.

 

9a Fira de comerç

oct. 23 2014
PDFImprimeixCorreu electrònic

Un any més, l'Associació de festes de Moros i cristians a sant Blai va col·laborar, junt amb l'Associació unió musical de Bocairent, en la 9a Fira de comerç amb una Publicació infantil. En la desfilada van participar una xiqueta i un xiquet de cada una de les nou filaes i va correspondre exercir de caps d'esquadra als Mosqueters i als Moros vells.

Galeria de fotos

20141019Fira comerc

 

escut-junta
La junta directiva de l’Associació de festes de Moros i cristians de sant Blai reunida en sessió ordinària el 17 d’octubre del 2014 va aprovar, excepte canvis per força major, el calendari dels actes previs de les festes del 2015 que queda de la forma següent:

 • 11 de gener: Homenatge a les capitanies i als festers amb 50 anys en actiu. Inclou la representació del sainet fester
 • 17 de gener: 72 Concert de música festera
 • 18 de gener: la Publicació
 • Del 23 al 31 de gener: Novenari dels Ciris per ordre tradicional començant la filà d’Espanyoletos i acabant la de Mosqueters
 • 25 de gener: els Comptes
 • 1 de febrer: l’Acapte

A més, cal tenir en compte que els dies principals de festes seran:

 • 6 de febrer: Dia de les Caixes
 • 7 de febrer: Dia de l’Entrada
 • 8 de febrer: Dia de sant Blai
 • 9 de febrer: Dia de Moros i cristians
 • 10 de febrer: Dia del Sant Crist
 • 11 de febrer: Dia de l’Eixabegò
 

20140725Bases sainet fester 2015
L'Associació de festes de Moros i cristians a sant Blai convoca el 12 Concurs de teatre, modalitat sainet fester, d'acord amb les bases següents:

   1.   El sainet o comèdia tindrà la durada que l’autor considere oportuna per a la seua representació.

   2.   Els temes, obligatòriament, es relacionaran amb la festa de Moros i cristians de Bocairent, les seues tradicions i els seus costums.

   3.   Les obres presentades al certamen seran inèdites i hauran d’estar escrites en valencià.

   4.   Les obres no hauran d'estar signades ni presentar cap signe que identifque l’autor. Portaran a la coberta el títol i un lema. Aquest es reproduirà en un sobre tancat que haurà de presentar-se amb l’obra. Al seu interior contindrà: el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i l’adreça electrònica de l’autor.

   5.   Els originals es remetran, escrits a màquina o a ordinador, en fulles de la grandària A4 a doble espai, a l’Associació de festes de Moros i cristians a Sant Blai, Bústia de Correus núm. 39 - 46880 Bocairent.

   6.   El premi s’acreditarà amb un diploma i tindrà una dotació de 400 €. L’obra es representarà en l’acte dels Homenatges.

   7.   L'autor de l’obra premiada podrà optar per cedir a l’Associació de festes de Moros i cristians a Sant Blai els drets inherents a la divulgació, la publicació i la representació de l’obra i, en general, els seus drets d'explotació per sempre, o bé fer-ho per un termini de 10 anys. La qual cosa es formalitzarà per escrit, simultàniament al lliurament del premi.

   8.   El termini d'admissió d’obres finalitzarà el 17 d’octubre del 2014.

   9.   El jurat, que serà designat per l’Associació, podrà declarar desert el premi si ho estima oportú.

10.   El resultat del concurs es farà públic a finals d’octubre. Les obres no premiades es podran retirar fins el 31 de desembre del 2014. Les obres no reclamades en aquest termini, passaran a ser propietat de l’Associació.

11.   Els participants, pel fet de ser-ho, s'obliguen a acceptar aquestes bases.

[pdf]

 

Consulta ciutadana

set. 19 2014
PDFImprimeixCorreu electrònic

20140811Consulta ciutadana
Resultats:

Participació:

   Total
 Veïnat empadronat  3.856
 Festers no empadronats 482
TOTAL 4.338

1a pregunta:

Està vosté d'acord que les dates de les festes de Moros i cristians de Bocairent, en honor a sant Blai, coincidisquen amb el cap de setmana?

  Cens Participació % SÍ  % NO  % En blanc %  Nuls %
Mesa 1 720   470  65,28%

264

56,17% 201 42,77% 4  0,85% 1 0,21%
Mesa 2 753  485  64,41% 286 58,97% 193 39,79% 6 1,24% 0 0,00%
Mesa 3  661  391   59,15% 240 61,38% 141 36,06% 10 2,56% 0 0,00%
Mesa 4  660  420  63,64% 257 61,19% 156 37,14% 7 1,67% 0 0,00%
Mesa 5 673  443  65,82% 263 59,37% 173 39,05% 7 1,58% 0 0,00%
Mesa 6 871  572  65,67% 415 72,55% 149 26,05% 8 1,40% 0 0,00%
TOTAL 4.338   2.781 64,11% 1.725 62,03% 1.013 36,43% 42 1,51% 1 0,04%

2a pregunta:

En cas que s'aprove el canvi, quina opció prefereix?

  Opció A  % Opció B  % Opció C  % En blanc % Nuls %
Mesa 1  97 20,64%  234 49,79% 55 11,70% 81 17,23% 3 0,64%
Mesa 2   109 22,47% 238 49,07% 55 11,34% 79 16,29% 4 0,82%
Mesa 3  65 16,62% 203 51,92% 61 15,60% 61 15,60% 1 0,26%
Mesa 4 90 21,43% 207 49,29% 52 12,38% 66 15,71% 5 1,19%
Mesa 5 81 18,28% 228 51,47% 56 12,64% 76 17,16% 2 0,45%
Mesa 6 101 17,66% 350 61,19% 72 12,59% 42 7,34% 7 1,22%
TOTAL 543 19,53% 1.460 52,50% 351 12,62% 405 14,56% 22 0,79%

Opció A: Que dos dies dels següents quatre dies de festes (l'Entrada, sant Blai, Moros i cristians i el Sant Crist) coincidisquen necessàriament amb dissabte i diumenge.

Opció B: Que l'entrada de Moros i cristians siga dissabte i sant Blai diumenge.

Opció C: Que l'entrada de Moros i cristians siga divendres i sant Blai dissabte.

+info: Ajuntament de Bocairent

 

Pàgina 8 de 17