icon-facebook

Notícies

escut-junta

L’Associació de festes de Moros i cristians a sant Blai de Bocairent acaba de convocar el XVI Concurs de teatre per a les festes. Edició 2018Les obres hauran d’estar escrites en valencià i versar sobre els Moros i Cristians de Bocairent, les seues tradicions i els seus costums. El guanyador serà representat a l’acte dels homenatges del 2019 a més de rebre el seu autor 400 euros i un diploma acreditatiu.

 

1. El sainet o comèdia tindrà la durada que l’autor considere oportuna per a la seua representació.

2. Els temes, obligatòriament, es relacionaran amb la festa de Moros i Cristians de Bocairent, les seues tradicions i els seus costums.

3. Les obres presentades al certamen seran inèdites i hauran d’estar escrites en valencià.


4. Les obres no hauran d’estar signades ni presentar cap signe que identifique l’autor. Portaran a la coberta el títol i un lema. Aquest es reproduirà en un sobre tancat que haurà de presentar-se amb l’obra. Al seu interior contindrà: el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i l’adreça electrònica de l’autor.

5. Els originals es remetran, escrits a màquina o a ordinador, en fulles de la grandària A4 a doble espai, a l’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, Apartat de Correus núm. 39 - 46880 Bocairent.

6. El premi s’acreditarà amb un diploma i tindrà una dotació de 400€. L’obra es representarà en l’acte dels Homenatges.

7. L’autor de l’obra premiada podrà optar per cedir a l’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai els drets inherents a la divulgació, la publicació i la representació de l’obra i, en general, els seus drets d’explotació per sempre, o bé fer-ho per un termini de 10 anys. La qual cosa es formalitzarà per escrit, simultàniament al lliurament del premi.

8. El termini d’admissió d’obres finalitzarà el 15 de setembre del 2018.

9. El jurat, que serà designat per l’Associació, podrà declarar desert el premi si ho estima oportú.

10. El resultat del concurs es farà públic a finals d’octubre i se li comunicarà al guanyador per telèfon. Les obres no premiades es podran retirar fins el 31 de desembre del 2018. Les obres no reclamades en aquest termini, passaran a ser propietat de l’Associació.

11. Els participants, pel fet de ser-ho, s’obliguen a acceptar aquestes bases.

Descarregat les bases puxant ací:XVI Concurs de teatre per a les festes. Edició 2018

 

escut-junta

L’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai a Bocairent convoca el 6é Concurs de fotografia de Moros i Cristians de Bocairent (any 2018).

1. PARTICIPANTS

Poden participar en aquest concurs totes les persones aficionades o professionals de la fotografia, de nacionalitat espanyola o estrangera.


2.TEMA
La temàtica de les fotografies versarà sobre les festes de Moros i Cristians de Bocairent. També les obres presentades no hauran tingut cap guardó anteriorment en cap de concurs.

3. NOMBRE D’OBRES
Cada autor pot presentar un màxim de quatre (4) fotografies.
S’admetran fotografies en color, en blanc i negre o en sépia.
El format de les fotografies serà lliure amb unes dimensions màximes de 40x50 cm.
Les obres es presentaran muntades sobre cartolina negra horitzontal o vertical de 40x50 cm.

4. IDENTIFICACIÓ
Cada obra s’identificarà amb un sol lema. Al darrere de cada fotografia figurarà el lema amb el títol de la mateixa.
Les obres aniran acompanyades d’un sobre d’identificació tancat. A l’exterior del sobre, constarà el tema de les fotografies i, al seu interior, un full amb el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon, i adreça electrònica de l’autor. A més a més, s’haurà d’incloure la relació d’obres presentades amb el títol de cadascuna.
També es presentarà en suport digital, CD, DVD o memòria USB amb les fotografies en format RAW, TIFF o JPG de màxima qualitat. En la caràtula sindicarà el lema de l’autor de les fotografies.
Totes les obres, el sobre d’identificació i el suport digital aniran dins d’un sobre gran a l’exterior del qual sols figurarà: "6é Concurs de fotografia de Moros i Cristians de Bocairent (2018);Lema: _ _ _ _ _ _ _"

Pots descarregar-te les bases del següent enllaç:

Bases 6é concurs de fotografía de Moros i Cristians 2018

 

escut junta festes

L’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, ha adoptat les següents normes per a les festes de 2018:

1) Es confeccionaran uns DISTINTIUS IDENTIFICATIUS marcats en  FOTO / VÍDEO, que seran d’un color  per als fotògrafs, premsa o reporter de vídeo AMATEURS; d’un altre color per als fotògrafs PROFESSIONALS que s’acrediten i que aquestos, tindran PREFERÈNCIA davant dels amateurs.

2)  Aquests DISTINTIUS IDENTIFICATIUS, hauran de ser usats en quants actes organitza la Junta de Festes, des de la nit del dia 2 de febrer, dia dels Caixes a les 19 hores, fins a l'acte les la Desfilada del dia 6 de febrer, per la vesprada.

3)  Les sol·licituds de tots aquells que desitgen obtenir el permís corresponent per exercir la labor, hauran de dirigir-se a la Junta de Festes a través de la Web on es podrà descarregar el document en PDF per omplir i presentar la sol·licitud, i omplin aquest document i signat.

4) La data per a la recepció de sol·licituds serà el del 22 de gener fins 2 de febrer de 2018, a les 18 hores.  També en  la seu social de 19 a 20 hores, excepte el diumenge 28. Previ pagament de 10€.

5)  Es tindrà en compte que el públic està en el seu dret de veure els actes sense interferències.

6) El fotògraf o el càmera de vídeo, tant professional com amateur, no causarà molèsties amb la seva presència. Tindrà preferència el professional.

7) Els autoritzats portaran en tots els actes els DISTINTIUS IDENTIFICATIUS que se'ls lliurarà.

8) Amb la finalitat d'evitar problemes, es respectarà el treball dels companys, cuidant de no interferir ni molestar a la resta de companys.

9) En tots els actes es guardarà una distància mínima respecte a les esquadres, boatos, carrosses i càrrecs. Aquesta distància es fixa en 10 metres.

10) En l'acte del alardo o disparada, es guardarà una distància de seguretat que impedeix cap accidents. De no complir aquesta norma, l'autoritzat serà responsable dels danys que puguen causar-li.

11) Els autoritzats respectaran i acataran immediatament les indicacions que se'ls facen tant les autoritats oficials, així com els membres de l’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, acreditats com a tal, així com els ORGANITZADORS DE L’ENTRÀ. Com a norma general, s'aplicarà sempre el sentit comú i el respecte mutu tant als companys com al públic, als festers, directius i autoritats.

 

NOTA: Aquest document posseeix informació exclusivament per a l'usuari que figura en l'encapçalament. La Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai. En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 li informa que per a gestionar els serveis que li oferim, totes les dades personals que ens facilite seran tractats en els nostres fitxers que es troben degudament inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades; d'acord amb el que es disposa en la Legislació vigent referent a dades de caràcter personal gestionats per la ASSOCIACIÓ FESTES DE MOROS I CRISTIANS DE SANT BLAI, amb domicili en Plaça Joan de Joanes, 21. 46880 Bocairent (València) on podran exercitar-se els drets d'accés, rectificació o esborrat adjuntant còpia del DNI.

 

 Descarregat el formulari

 

 

 

   

portada triptic mig any 2018 

Programació d'actes del Panellet de l'Associació de festes de Moros i Criastians de Sant Blai 2017. Pots descarregar-te tota l'informació punxant en la portada.

 

Recordar-vos que la inauguració de l'Exposició de Dibuix i Pintura Escolar tindrà lloc el dia 22 de juliol a les 12:00 h, a la Sala d’exposicions de l’Associació,

 

Pàgina 2 de 17