icon-facebook

Aktuelles

escut-junta

L’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai a Bocairent convoca el VII Concurs de fotografia de Moros i Cristians de Bocairent (any 2019).

1. PARTICIPANTS

Poden participar en aquest concurs totes les persones aficionades o professionals de la fotografia, de nacionalitat espanyola o estrangera.


2.TEMA
La temàtica de les fotografies versarà sobre les festes de Moros i Cristians de Bocairent. També les obres presentades no hauran tingut cap guardó anteriorment en cap de concurs.

3. NOMBRE D’OBRES
Cada autor pot presentar un màxim de quatre (4) fotografies.
S’admetran fotografies en color, en blanc i negre o en sépia.
El format de les fotografies serà lliure amb unes dimensions màximes de 40x50 cm.
Les obres es presentaran muntades sobre cartolina negra horitzontal o vertical de 40x50 cm.

4. IDENTIFICACIÓ
Cada obra s’identificarà amb un sol lema. Al darrere de cada fotografia figurarà el lema amb el títol de la mateixa.
Les obres aniran acompanyades d’un sobre d’identificació tancat. A l’exterior del sobre, constarà el tema de les fotografies i, al seu interior, un full amb el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon, i adreça electrònica de l’autor. A més a més, s’haurà d’incloure la relació d’obres presentades amb el títol de cadascuna.
També es presentarà en suport digital, CD, DVD o memòria USB amb les fotografies en format RAW, TIFF o JPG de màxima qualitat. En la caràtula sindicarà el lema de l’autor de les fotografies.
Totes les obres, el sobre d’identificació i el suport digital aniran dins d’un sobre gran a l’exterior del qual sols figurarà:

"VII Concurs de fotografia de Moros i Cristians de Bocairent (2019);Lema: _ _ _ _ _ _ _"

5. ENVIAMENT

Les fotografies han de ser remeses a la seu de l’Associació de Festes (Plaça Joan de Joanes, 21, o a l’apartat de Correus número 39). 46880 Bocairent (València); també es poden entregar en l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Bocairent (Plaça de l’Ajuntament, 20 – 46880 Bocairent).


6. ADMISSIÓ I SELECCIÓ
El Jurat qualificador estarà format per persones competents en el món de la fotografia i per representants de l’Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai. Seran els encarregats de revisar les obres presentades i de comprovar que s’ajusten a les bases presents. Al mateix temps, es rebutjaran les obres que no complisquen les normes establertes.
Els concursants sols podran optar a un premi.


El termini per presentar les obres finalitzarà el 14 de juny de 2019 a les 14h.


7. PREMIS
1r Premi, patrocinat per l’Ajuntament de Bocairent................................ 200 €
2n Premi, patrocinat per l’Associació de Festes..................................... 150 €
3r Premi, patrocinat per una Associació Musical de la localitat............ 100 €


8. EXPOSICIÓ I LLIURAMENT
Les obres presentades formaran part d’una exposició que es realitzarà al Museu Fester on es farà públic el resultat del concurs. El lliurament dels premis tindrà lloc durant el LXXX Concert de Música Festera, inclòs en la programació de la Festa del Panellet.
Serà responsabilitat de l’autor qualsevol reclamació per l’ús de la imatge de les persones que apareguen a les fotografies i en el cas de estar fetes en espais privats o protagonitzades per menors deurà comptar amb permís per escrit ajustant-se a la l’actual llei de protecció de dades.


Les obres podran ser retirades a partir del mes de setembre a l’Associació de Festes per la vesprada.
La Junta Directiva publicarà al Llibre-Programa de Festes del 2020 les fotografies premiades, que passaran a ser propietat de l’Associació de Festes. La resta d’obres presentades podran ser seleccionades per a la confecció i l’edició del programa o altres publicacions i web de l’Associació.


Bocairent, abril de 2019

 

Pots descarregar-te les bases del següent enllaç:

Bases VII concurs de fotografía de Moros i Cristians 2019

 

escut-junta

L’Associació de festes de Moros i cristians a sant Blai de Bocairent acaba de convocar el XVII_CONCURS_DE_TEATRE_de_Bocairent_ed_2019. Les obres hauran d’estar escrites en valencià i versar sobre els Moros i Cristians de Bocairent, les seues tradicions i els seus costums. El guanyador serà representat a l’acte dels homenatges del 2020 a més de rebre el seu autor 400 euros i un diploma acreditatiu. 

1. El sainet o comèdia tindrà la durada que l’autor considere oportuna per a la seua representació.

2. Els temes, obligatòriament, es relacionaran amb la festa de Moros i Cristians de Bocairent, les seues tradicions i els seus costums.

3. Les obres presentades al certamen seran inèdites i hauran d’estar escrites en valencià.


4. Les obres no hauran d’estar signades ni presentar cap signe que identifique l’autor. Portaran a la coberta el títol i un lema. Aquest es reproduirà en un sobre tancat que haurà de presentar-se amb l’obra. Al seu interior contindrà: el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i l’adreça electrònica de l’autor.

5. Els originals es remetran, escrits a màquina o a ordinador, en fulles de la grandària A4 a doble espai, a l’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, Apartat de Correus núm. 39 - 46880 Bocairent.

6. El premi s’acreditarà amb un diploma i tindrà una dotació de 400€. L’obra es representarà en l’acte dels Homenatges.

7. L’autor de l’obra premiada podrà optar per cedir a l’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai els drets inherents a la divulgació, la publicació i la representació de l’obra i, en general, els seus drets d’explotació per sempre, o bé fer-ho per un termini de 10 anys. La qual cosa es formalitzarà per escrit, simultàniament al lliurament del premi.

8. El termini d’admissió d’obres finalitzarà el 31 d'agost de 2019.

9. El jurat, que serà designat per l’Associació, podrà declarar desert el premi si ho estima oportú.

10. El resultat del concurs es farà públic a finals d’octubre i se li comunicarà al guanyador per telèfon. Les obres no premiades es podran retirar fins el 31 de desembre del 2019. Les obres no reclamades en aquest termini, passaran a ser propietat de l’Associació.

11. Els participants, pel fet de ser-ho, s’obliguen a acceptar aquestes bases.

Descarregat les bases puxant ací:

XVII Concurs de teatre per a les festes. Edició 2019

 

FESTES 2019

Jan 30 2019
PDFDruckenE-Mail

Ja estem en festes!!

Si vols gaudir de tots el actes programats per a les festes de Moros i Cristians de Bocairent 2019 descarrega't el programa de mà punxant en el cartell anunciador.

Bones festes a tot el món!

bocairent 2019 A4

 

escut junta festes

L’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, juntament amb el col·lectiu fotogràfic local AFB, han adoptat els següents acords.


1. Es confeccionaran uns
DISTINTIUS IDENTIFICATIUS marcats en FOTO / VÍDEO que serán tant per als fotografs, prensa o reporter de vídeo.


2. Aquests
DISTINTIUS IDENTIFICATIUS, s’hauran d’utilitzar en totes les Festes, des de la vesprada del dia 1 de febrer, dia dels Caixes a les 19 hores, fins a la Desfilada del dia 5 per la vesprada.


3. Les sol·licituds de tots aquells que desitgin obtenir el permís corresponent per exercir la labor, hauran de dirigir-se a la Junta de Festes a través de la Web on es podrà descarregar el document en PDF i presentar la sol·licitud.


4. La data límit per a la recepció de sol·licituds serà el
1 de febrer de 2019, a les 18 hores.


5. El proper dia 3 de febrer de 2017 es farà lliurament dels
DISTINTIUS IDENTIFICATIUS a les 18:30 hores en la seu de la Junta de Festes, previ pagament de 10€.


6. Es tindrà en compte que el públic està en el seu dret de veure els actes sense interferències.


7. El fotògraf o el càmera de vídeo, tant professional com amateur, no causarà molèsties amb la seva presència.


8. Els autoritzats portaran en tots els actes els
DISTINTIUS IDENTIFICATIUS que se'ls lliurarà.


9. Amb la finalitat d'evitar problemes, es respectarà el treball dels companys, cuidant de no interferir ni molestar a la resta de companys.

10. En tots els actes es guardarà una distància mínima respecte a les esquadres, boatos i càrrecs. Aquesta distància es fixa en 10 metres.


11. En l'acte de l’alardo o disparada, es guardarà una distància de seguretat que impedeixi accidents. De no complir aquesta norma, l'autoritzat serà responsable dels danys que puguin causar-se-li.


12. Els autoritzats respectaran i acataran immediatament les indicacions que se'ls facin tant les autoritats oficials, així com els membres de L’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai.


Com a norma general, s'aplicarà sempre el sentit comú i el respecte mútuo tant als companys com al públic, als festers, directius i autoritats.

Descarregat el formulari ací

SOL.LICITUD MITJANS DE COMUNICACIÓ FESTES 2019

SOLICITUD MEDIOS DE COMUNICACIÓN FIESTAS 2019