icon-facebook

Sainets

escenari

 

XV CONCURS DE TEATRE de Bocairent,
modalitat de SAINET FESTER

Convoca: Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai

 

 

 

1. El sainet o comèdia tindrà la durada que l’autor considere oportuna per a la seua representació.


2. Els temes, obligatòriament, es relacionaran amb la festa de Moros i Cristians de Bocairent,
les seues tradicions i els seus costums.


3. Les obres presentades al certamen seran inèdites i hauran d’estar escrites en valencià.


4. Les obres no hauran d’estar signades ni presentar cap signe que identifque l’autor. Portaran
a la coberta el títol i un lema. Aquest es reproduirà en un sobre tancat que haurà de
presentar-se amb l’obra. Al seu interior contindrà: el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon
i l’adreça electrònica de l’autor.

5. Els originals es remetran, escrits a màquina o a ordinador, en fulles de la grandària A4 a
doble espai, a l’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, Apartat de Correus
núm. 39 - 46880 Bocairent.

6. El premi s’acreditarà amb un diploma i tindrà una dotació de 400€. L’obra es representarà
en l’acte dels Homenatges.

7. L’autor de l’obra premiada podrà optar per cedir a l’Associació Festes de Moros i Cristians
de Sant Blai els drets inherents a la divulgació, la publicació i la representació de l’obra i,
en general, els seus drets d’explotació per sempre, o bé fer-ho per un termini de 10 anys.
La qual cosa es formalitzarà per escrit, simultàniament al lliurament del premi.

8. El termini d’admissió d’obres finalitzarà el 16 de setembre del 2017.

9. El jurat, que serà designat per l’Associació, podrà declarar desert el premi si ho estima oportú.

10. El resultat del concurs es farà públic a finals d’octubre i se li comunicarà al guanyador per
telèfon. Les obres no premiades es podran retirar fins el 31 de desembre del 2017. Les
obres no reclamades en aquest termini, passaran a ser propietat de l’Associació.

11. Els participants, pel fet de ser-ho, s’obliguen a acceptar aquestes bases.
Bocairent, abril del 2017
XV CONCURS DE TEATRE de Bocairent,
modalitat de SAINET FESTER
Convoca: Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai


BASES EDICIÓ 2017 en pdf

 

 

preludi_2012

Obra ganadora 2015:

"Una carroza para el tio", escrita por Ricardo Reig Molina.

Obra ganadora 2011:

"Un xiquet molt festeret", escrita por Ricardo Reig Molina.
 

Obra ganadora 2010:

"Un gamell per a l'Entrà", escrita per Miguel Cantó Castelló.

Obra ganadora 2008:

"Malalts de festa", escrita por Xavi Pascual Soler y Vicent Ferre Vañó.
 

Obra ganadora 2006:

"La festa 'nostra' ", escrita por Xavi Pascual Soler y Vicent Ferre Vañó.
 

Obra ganadora 2005:

"En l'amor i en la festa", escrita por Xavi Pascual Soler y Vicent Ferre Vañó.
 

Obra ganadora 2004:

"Unes festes de muerte", escrita por Xavi Pascual Soler y Vicent Ferre Vañó.
 

Obra ganadora 2003:

"Festes d'alt interès cultural", escrita por Ricardo Reig Molina.
 

Obra guanyadora 2002:

"Mare, vullc ser fester!", escrita por Ricardo Reig Molina.