icon-facebook

ACREDITACIÓ PER A FOTÓGRAFS I VIDEO FESTES 2018

PDF Imprimir E-mail
Ene312017

escut junta festes

L’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, ha adoptat les següents normes per a les festes de 2018:

1) Es confeccionaran uns DISTINTIUS IDENTIFICATIUS marcats en  FOTO / VÍDEO, que seran d’un color  per als fotògrafs, premsa o reporter de vídeo AMATEURS; d’un altre color per als fotògrafs PROFESSIONALS que s’acrediten i que aquestos, tindran PREFERÈNCIA davant dels amateurs.

2)  Aquests DISTINTIUS IDENTIFICATIUS, hauran de ser usats en quants actes organitza la Junta de Festes, des de la nit del dia 2 de febrer, dia dels Caixes a les 19 hores, fins a l'acte les la Desfilada del dia 6 de febrer, per la vesprada.

3)  Les sol·licituds de tots aquells que desitgen obtenir el permís corresponent per exercir la labor, hauran de dirigir-se a la Junta de Festes a través de la Web on es podrà descarregar el document en PDF per omplir i presentar la sol·licitud, i omplin aquest document i signat.

4) La data per a la recepció de sol·licituds serà el del 22 de gener fins 2 de febrer de 2018, a les 18 hores.  També en  la seu social de 19 a 20 hores, excepte el diumenge 28. Previ pagament de 10€.

5)  Es tindrà en compte que el públic està en el seu dret de veure els actes sense interferències.

6) El fotògraf o el càmera de vídeo, tant professional com amateur, no causarà molèsties amb la seva presència. Tindrà preferència el professional.

7) Els autoritzats portaran en tots els actes els DISTINTIUS IDENTIFICATIUS que se'ls lliurarà.

8) Amb la finalitat d'evitar problemes, es respectarà el treball dels companys, cuidant de no interferir ni molestar a la resta de companys.

9) En tots els actes es guardarà una distància mínima respecte a les esquadres, boatos, carrosses i càrrecs. Aquesta distància es fixa en 10 metres.

10) En l'acte del alardo o disparada, es guardarà una distància de seguretat que impedeix cap accidents. De no complir aquesta norma, l'autoritzat serà responsable dels danys que puguen causar-li.

11) Els autoritzats respectaran i acataran immediatament les indicacions que se'ls facen tant les autoritats oficials, així com els membres de l’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, acreditats com a tal, així com els ORGANITZADORS DE L’ENTRÀ. Com a norma general, s'aplicarà sempre el sentit comú i el respecte mutu tant als companys com al públic, als festers, directius i autoritats.

 

NOTA: Aquest document posseeix informació exclusivament per a l'usuari que figura en l'encapçalament. La Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai. En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 li informa que per a gestionar els serveis que li oferim, totes les dades personals que ens facilite seran tractats en els nostres fitxers que es troben degudament inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades; d'acord amb el que es disposa en la Legislació vigent referent a dades de caràcter personal gestionats per la ASSOCIACIÓ FESTES DE MOROS I CRISTIANS DE SANT BLAI, amb domicili en Plaça Joan de Joanes, 21. 46880 Bocairent (València) on podran exercitar-se els drets d'accés, rectificació o esborrat adjuntant còpia del DNI.

 

 Descarregat el formulari