Concurs Teatre modalitat sainet festes 2018

Stampa
Apr182016

escut-junta

L’Associació de festes de Moros i cristians a sant Blai de Bocairent acaba de convocar el XVI Concurs de teatre per a les festes. Edició 2018Les obres hauran d’estar escrites en valencià i versar sobre els Moros i Cristians de Bocairent, les seues tradicions i els seus costums. El guanyador serà representat a l’acte dels homenatges del 2019 a més de rebre el seu autor 400 euros i un diploma acreditatiu.

 

1. El sainet o comèdia tindrà la durada que l’autor considere oportuna per a la seua representació.

2. Els temes, obligatòriament, es relacionaran amb la festa de Moros i Cristians de Bocairent, les seues tradicions i els seus costums.

3. Les obres presentades al certamen seran inèdites i hauran d’estar escrites en valencià.


4. Les obres no hauran d’estar signades ni presentar cap signe que identifique l’autor. Portaran a la coberta el títol i un lema. Aquest es reproduirà en un sobre tancat que haurà de presentar-se amb l’obra. Al seu interior contindrà: el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon i l’adreça electrònica de l’autor.

5. Els originals es remetran, escrits a màquina o a ordinador, en fulles de la grandària A4 a doble espai, a l’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, Apartat de Correus núm. 39 - 46880 Bocairent.

6. El premi s’acreditarà amb un diploma i tindrà una dotació de 400€. L’obra es representarà en l’acte dels Homenatges.

7. L’autor de l’obra premiada podrà optar per cedir a l’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai els drets inherents a la divulgació, la publicació i la representació de l’obra i, en general, els seus drets d’explotació per sempre, o bé fer-ho per un termini de 10 anys. La qual cosa es formalitzarà per escrit, simultàniament al lliurament del premi.

8. El termini d’admissió d’obres finalitzarà el 15 de setembre del 2018.

9. El jurat, que serà designat per l’Associació, podrà declarar desert el premi si ho estima oportú.

10. El resultat del concurs es farà públic a finals d’octubre i se li comunicarà al guanyador per telèfon. Les obres no premiades es podran retirar fins el 31 de desembre del 2018. Les obres no reclamades en aquest termini, passaran a ser propietat de l’Associació.

11. Els participants, pel fet de ser-ho, s’obliguen a acceptar aquestes bases.

Descarregat les bases puxant ací:XVI Concurs de teatre per a les festes. Edició 2018