Blog
maig 23

Bases VII Concurs de Fotografia Moros i Cristians

L’Associació Festes de Moros i Cristians de Sant Blai a Bocairent convoca el VII Concurs de fotografia de Moros i Cristians de Bocairent (any 2019).

1. PARTICIPANTS

Poden participar en aquest concurs totes les persones aficionades o professionals de la fotografia, de nacionalitat espanyola o estrangera.

2.TEMA

La temàtica de les fotografies versarà sobre les festes de Moros i Cristians de Bocairent. També les obres presentades no hauran tingut cap guardó anteriorment en cap de concurs.

3. NOMBRE D’OBRES

Cada autor pot presentar un màxim de quatre (4) fotografies.
S’admetran fotografies en color, en blanc i negre o en sépia.
El format de les fotografies serà lliure amb unes dimensions màximes de 40×50 cm.
Les obres es presentaran muntades sobre cartolina negra horitzontal o vertical de 40×50 cm.

4. IDENTIFICACIÓ

Cada obra s’identificarà amb un sol lema. Al darrere de cada fotografia figurarà el lema amb el títol de la mateixa.
Les obres aniran acompanyades d’un sobre d’identificació tancat. A l’exterior del sobre, constarà el tema de les fotografies i, al seu interior, un full amb el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon, i adreça electrònica de l’autor. A més a més, s’haurà d’incloure la relació d’obres presentades amb el títol de cadascuna.
També es presentarà en suport digital, CD, DVD o memòria USB amb les fotografies en format RAW, TIFF o JPG de màxima qualitat. En la caràtula sindicarà el lema de l’autor de les fotografies.
Totes les obres, el sobre d’identificació i el suport digital aniran dins d’un sobre gran a l’exterior del qual sols figurarà:

“VII Concurs de fotografia de Moros i Cristians de Bocairent (2019); Lema: _ _ _ _ _ _ _

5. ENVIAMENT

Les fotografies han de ser remeses a la seu de l’Associació de Festes (Plaça Joan de Joanes, 21, o a l’apartat de Correus número 39). 46880 Bocairent (València); també es poden entregar en l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Bocairent (Plaça de l’Ajuntament, 20 – 46880 Bocairent).

6. ADMISSIÓ I SELECCIÓ

El Jurat qualificador estarà format per persones competents en el món de la fotografia i per representants de l’Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai. Seran els encarregats de revisar les obres presentades i de comprovar que s’ajusten a les bases presents. Al mateix temps, es rebutjaran les obres que no complisquen les normes establertes.
Els concursants sols podran optar a un premi.

El termini per presentar les obres finalitzarà el 14 de juny de 2019 a les 14h.

7. PREMIS

1r Premi, patrocinat per l’Ajuntament de Bocairent………………………….. 200 €
2n Premi, patrocinat per l’Associació de Festes………………………………. 150 €
3r Premi, patrocinat per una Associació Musical de la localitat………… 100 €

8. EXPOSICIÓ I LLIURAMENT

Les obres presentades formaran part d’una exposició que es realitzarà al Museu Fester on es farà públic el resultat del concurs. El lliurament dels premis tindrà lloc durant el LXXX Concert de Música Festera, inclòs en la programació de la Festa del Panellet.
Serà responsabilitat de l’autor qualsevol reclamació per l’ús de la imatge de les persones que apareguen a les fotografies i en el cas de estar fetes en espais privats o protagonitzades per menors deurà comptar amb permís per escrit ajustant-se a la l’actual llei de protecció de dades.

Les obres podran ser retirades a partir del mes de setembre a l’Associació de Festes per la vesprada.
La Junta Directiva publicarà al Llibre-Programa de Festes del 2020 les fotografies premiades, que passaran a ser propietat de l’Associació de Festes. La resta d’obres presentades podran ser seleccionades per a la confecció i l’edició del programa o altres publicacions i web de l’Associació.

Bocairent, abril de 2019

 

—–

Pots descarregar-te les bases del següent enllaç:

Bases VII concurs de fotografía de Moros i Cristians 2019