Blog
ag. 28

Eleccions a la presidència de l’Associació

II CONVOCATÒRIA
 ELECCIÓ PRESIDÈNCIA DE LA JUNTA DE FESTES
Després de comprovades les condicions dels sol·licitants i d’acord amb l’article 96é, remetem el llistat de candidats a la presidència de la Junta de Festes:
– DAMIÁN SANCHIS TORMO (FILÀ D’ESPANYOLETOS)

CAMPANYA ELECTORAL.
Una vegada proclamats els candidats, podran realitzar campanya electoral fins 24 hores abans de la votació. Podran realitzar qualsevol campanya a la Sala d’Actes de l’Associació, prèvia sol·licitud per escrit.

DESENVOLUPAMENT DE LA VOTACIÓ.
La persona que presidirà la Mesa Electoral establirà torns de paraula per a cadascuna de les candidatures que ho sol·liciten, que no excedirà de 10 minuts, i es realitzarà abans de començar la votació.
Dia de la votació: 23 de setembre de 2023 
Hora: 17:00 hores.
Lloc: Sala d’Actes de l’Associació de Festes de Sant Blai.

PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DEL PRESIDENT.
El dia 25 de setembre de 2023.

PRESA DE POSSESSIÓ DE LA PRESIDÈNCIA.
El dia 30 de setembre de 2023.